Selecteer een jaar:
Jan
02
00:00

Beste Klanten,

Vanaf 15/4/2018 is het mogelijk om voor een nieuwe elektrische bromfiets Klasse B een premie bij de Vlaamse regering aan te vragen.

Wat moet U weten?
 
 • Maximale premie voor een B-Klasse bromfiets: 750€ (telkens met een maximum van 25% van de catalogusprijs)
 • Voertuigen komen in aanmerking met een inschrijving na 15/4/2018.
  Voertuigen die ingeschreven werden voor 15/4/2018 komen niet in aanmerking!
 • Binnen 3 maand na inschrijving de aanvraag indienen.
 • Enkel online aan te vragen


Wat zijn de voorwaarden?
 • De premie is er voor natuurlijke personen, vzw's en aanbieders van autodelen. De premie geldt dus niet voor andere bedrijfswagens.
  • Zelfstandigen (eenmanszaken) kunnen eveneens een premie krijgen op voorwaarde dat het voertuig niet wordt aangekocht door een rechtspersoonlijkheid (bvb. BVBA, CVBA, Commanditaire Vennootschap, Landbouwvennootschap, NV, VOF, VZW). Ook bij overdracht of inbreng van een wagen in een rechtspersoon binnen de 3 jaar na eerste ingebruikname moet de premie worden terugbetaald.
 • Ieder natuurlijk persoon heeft recht op maximaal één premie per voertuigtype.
 • Het moet gaan om een nieuwe bromfiets klasse B of motorfiets, ingeschreven vanaf 15-4-2018.
 • De premie is er alleen voor
  • Elektrische Bromfietsen klasse B
  • Elektrische Motorfietsen
 • De premie is er uitsluitend voor 100% elektrische voertuigen (geen hybride voertuigen) of voertuigen met brandstofcellen (op waterstof). 
 • Het voertuig moet ingeschreven worden in het Vlaams Gewest.
 • U moet het voertuig minstens drie jaar behouden.
 • U moet uw premie binnen de 3 maand na de eerste inschrijving bij de Dienst voor Inschrijving van voertuigen (DIV) online aanvragen.
Let op: 
De premiehoogte is vanaf nu afhankelijk van de datum van aanmelding na ingebruikname van het voertuig.  ​Uiterlijk binnen de 3 maand na inschrijving bij de DIV moet de premie aangevraagd worden en moeten alle bewijsstukken (bestelbon, factuur, betalingsbewijs, inschrijvingsbewijs) online bezorgd worden aan het VEA. 

Waar vindt U verdere informatie:

U kan alle informatie vinden op de website www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/zero-emissiepremie
Je voordeel berekenen kan je op www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/bereken-je-voordeel

U kan de aanvraagprocedure pas opstarten NA de inschrijving van uw elektrische bromfiets. Gelieve, voor u start met de aanvraag, volgende documenten bij de hand te nemen:
- de identiteitskaart van de persoon op wiens naam de wagen werd ingeschreven;
- een scan van de bestelbon (samengevoegd in 1 pdf-document)
- een scan van de factuur (samengevoegd in 1 pdf-document)
- een scan van het betalingsbewijs voor het volledige factuurbedrag (samengevoegd in 1 pdf-document)
- een scan van het inschrijvingsbewijs (de zogenaamde 'roze kaart') (samengevoegd in 1 pdf-document)

Ontdek hier ons aanbod :
https://www.unitedscooters.be/Webwinkel-Category-8681953/E-Scooters.html
Jan
03
00:00
Start2Ride
Bromfiets en motorrijbewijs

1 Rijbewijs bromfietsen, scooters ea (AM)
Leeftijd en categorie
Het rijbewijs AM is geldig vanaf 16 jaar voor bromfiets, scooter of lichte vierwieler met een maximale cilinderinhoud van 50cc of elektrische motoren met een nominaal maximumvermogen van ten hoogste 4kw. Deze voertuigen mogen niet sneller kunnen rijden dan 45km/h

Opleiding en examens : Om het rijbewijs te halen moet je slagen in een theoretisch en een praktisch examen.
Theorie : Je kan een theoretisch examen afleggen vanaf 15 jaar en 9 maanden. Om je voor te bereiden kan je beroep doen op een rijschool of zelf de leerstof instuderen. Je bent verplicht om het examen af te leggen in een examencentrum van één van de erkende ondernemingen. Er zijn 40 vragen waarvan je er minstens 33 moet goed hebben om te slagen.
Praktijk : Een praktische opleiding in de rijschool duurt minstens 4 uur waarvan ten minste 2 uur op de openbare weg gereden wordt. Het examen bestaat uit een proef op een privaat terrein en kan afgelegd worden met het eigen voertuig of met het voertuig van de rijschool.
Er bestaat geen voorlopig rijbewijs voor deze categorie
Opmerking : om met een bromfiets of scooter van max 50cc en een maximumsnelheid van 25km/h te rijden ,heb je geen rijbewijs nodig. Wie een rijbewijs B heeft, mag ook met bromfietsen en scooters van de AM- klasse.Wanneer je voor 15/02/1961 geboren bent, mag je een bromfiets met maximumsnelheid 45km/h besturen zonder rijbewijs

2 Rijbewijzen motorfiets ( A1 – A2 – A )

Leeftijd en categorieën
Rijbewijs A1
Het rijbewijs A1 is geldig vanaf 18 jaar voor motorfietsen met een maximale cilinderinhoud van 125cc, een maximumvermogen van 11kW/15pk en een vermogen /gewichtsverhouding van maximum 0,1kW/kg.
Rijbewijs A2
Het rijbewijs A2 is geldig vanaf 20 jaar voor motorfietsen met een maximumvermogen van 35Kw/47pk en een vermogen/gewichtsverhouding van maximum 0,2Kw/kg. De motorfiets mag niet afgeleid zijn van een voertuig met meer dan het dubbele vermogen.
 Rijbewijs A
Het rijbewijs A is geldig vanaf 24 jaar voor motorfietsen met een vermogen van meer dan 35Kw/47pk. Deze leeftijd wordt teruggebracht tot 22 jaar als je ten minste 2 jaar een rijbewijs A2 hebt.

Opleiding en examens :
Theorie : Voor elk type rijbewijs start je met een basisopleiding waarbij je moet slagen voor een theoretisch examen. Vanaf 17 jaar en 9 maanden kan je een theoretisch examen afleggen. Als je daarin slaagt, blijft het examen 3 jaar geldig en kan je deelnemen aan de praktische examens die volgen op de opleiding in de rijschool. Als je al één van de rijbewijzen uit categorie A ( A1, A2, A) haalde, hoef je het theoretisch examen niet meer af te leggen wanneer je verandert van categorie.
Om je voor te bereiden op het examen kan je naar de rijschool gaan of de leerstof zelf instuderen. Het theoretisch examen is specifiek op motorrijders gericht en bestaat uit examenvragen die de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderen. Het examen bestaat uit 50 vragen waarvan je er minstens 41 goed moet hebben om te slagen. Als je niet voor het examen slaagt, kan je herkansen.
Praktijk : De praktische opleiding bestaat uit minstens 9 uren les in een rijschool waarvan de helft op de openbare weg gereden wordt. Je ontvangt van de rijschool een “ opleidingscontract” met informatie over de objectieven en de permanente evaluatie.

Twee opleidingsmogelijkheden :
1)Na 9 uren les kan je een praktisch examen afleggen op privaatterrein van het examencentrum. Dit bestaat uit manoeuvres die vanaf 1 mei 2013 werden aangepast om beter aan te sluiten bij de reële situaties waarmee motorrijders te maken krijgen.
Als je slaagt kan je een voorlopig rijbewijs halen op het gemeentehuis. Daarmee kan je zelfstandig met je motorfiets verder oefenen. Dit voorlopig rijbewijs blijft 1 jaar geldig. Je kan ten vroegste na één maand het praktisch examen op de openbare weg afleggen in het examencentrum.
2) Je kan ook minimum 3 lesuren extra nemen in de rijschool – in totaal dus minstens 12 uren les – en meteen het praktische examen op de openbare weg afleggen.

De stappen van rijbewijs A1 naar A ( voor de -24jarigen)
Als je een rijbewijs A1 haalde kan je 2 jaar later overstappen naar een rijbewijs A2 op voorwaarde dat je minstens 20 jaar bent en een opleiding van minstens 4 uur volgde in een rijschool om u op het juiste niveau te brengen. Bovendien moet je ook slagen in een praktisch examen.

Als je een rijbewijs A2 haalde kan je 2 jaar later een rijbewijs A behalen, op voorwaarde dat je minstens 22 jaar bent, opnieuw 4 uur opleiding volgde in een rijschool en slaagde in een praktisch examen.

Wanneer je alleen een rijbewijs A1 haalde, moet je opnieuw een basisopleiding van minstens 9 uur volgen bij de rijschool om te mogen deelnemen aan het praktisch examen.

Opmerkingen :
Als je de eerste keer niet slaagt voor één van de praktische proeven, kan je het een tweede keer proberen. Na die herkansing ben je verplicht om 2 uur rijles te nemen in een rijschool.
Het examen op het privaatterrein en het gecombineerde examen manoeuvres/openbare weg worden altijd met een voertuig van de rijschool afgelegd. Wanneer je met een voorlopig rijbewijs op een eigen motorfiets oefent, kan je daarmee het examen op de openbare weg afleggen.
Als je de praktische proeven aflegt met een scooter of een motor met automatische transmissie, krijg je een code 78 op je rijbewijs en mag je niet met gewone versnellingen rijden.


2 Diversen

Rijbewijs Auto (B) en gemotoriseerde tweewielers
Als je een rijbewijs B (auto) hebt, mag je ook met bromfietsen, scooters, lichte motorfietsen en lichte vierwielers van de AM klasse rijden.
Wanneer je na 1 mei 2011 je rijbewijs B behaalde, mag je na twee jaar in het bezit van dit rijbewijs te zijn, rijden met een motorfiets of scooter met een maximale cilinderinhoud van 125cc, beperkt tot 11Kw/15pk op voorwaarde dat je 4 uur opleiding in een rijschool volgt. Je moet geen theoretisch of praktisch examen afleggen.
Wanneer je rijbewijs werd afgeleverd voor 1 mei 2011moet je helemaal geen opleiding volgen om met een bromfiets of een scooter te rijden, al is het veiliger om dat wel te doen. Je kan lessen volgen in een rijschool of een centrum voor doorgedreven rijopleiding. Je mag onder deze omstandigheden ( A1 bij rijbewijs B) alleen rijden in België. Wanneer je in het buitenland wil rijden met een dergelijke motorfiets, heb je een volwaardig rijbewijs categorie A1 nodig.

Als je het rijbewijs B (auto) haalde voor einde 1988 mag je met een motorfiets of scooter op de openbare weg blijven rijden, zonder beperking van het vermogen of de cilinderinhoud.
Toch raden we aan om een rijopleiding te volgen voor je eigen veiligheid in een rijschool of een centrum voor doorgedreven motortraining.
 

United Scooters

Starsale BVBA
United Scooters
Nijvelsesteenweg 337
1500 HALLE

+32 (0)2 304 76 47

info@unitedscooters.be
www.unitedscooters.be

Openingsuren

Di-Vrij 10h-18h30
Zaterdag 10h-18h

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Alle bedragen zijn inclusief BTW
Shop powered by Creatief.be